KONTAKT OSS

Bruk kontaktskjema for å sende en beskjed til oss.

5 Alvasteinveien
Hafrsfjord, Rogaland, 4043
Norway

48352132

Blogg

Branntrekanten. Hvordan oppstår en brann?

Rune Fossmark

Det skjer ca. 15 000 branner i Norge hvert år. For at en brann skal kunne oppstå kreves at samtlige av følgende elementer er tilstede (Branntrekanten). Brannen vil slokke dersom en av disse komponentenefjernes.

1) Brennbart materiale
2) Temperatur
3) Oksygen (O2)

For å slokke brannen må man fjerne en av branntrekantens tre sider. Ta bort det brennbare materialet, brennbart stoff, senke temperaturen, eller redusereoksygentilgangen.

Fjerne brennstoffet
Ta bort det brennbare materialet er teoretisk sett enkelt men langt mer komplisert i virkeligheten.

Kvelning
Fjerne oksygentilgangen. Eksempelvis gjennom å dekke brannen med et brannteppe, eller senke tilgangen ved bruk av en brannslokker med CO2, pulver eller skum. Når luftens oksygeninnhold faller under 16% vil brannen kveles og slokke.

Kjøle
Senke temperaturen slik at denne kommer under antenningstemperaturen for det aktuelle materialet. Eksempelvis ved å tilføre mengder med vann.

Effektiv slokking
En pulverslokker benytter eksempelvis en kombinasjon av ulike effekter blant annet kvelning, kjøling og en såkalt inhibitorisk effekt. Forskjellige typer brannslokkere vi slokke brannen gjennom å arbeide på ulike sider av branntrekanten avhengig av slokkertype; Slokkeren vil slokke brannen enten gjennom å kjøle, kvele, inhibitorisk, eller med en kombinasjon av disse avhengig av slokkemiddelet. Alle slokkemidler/apparattyper har sine fordeler og ulemper. For effektiv slokking er det derfor viktig å kjenne til de ulike slokkemiddelenes bruksområde.